SẢN PHẨM ĐANG ĐƯỢC BÁN TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ TOÀN QUỐC

Vinmart                                                     Homefarm
Vinmart+                                                   T-mart
Hapromart                                                Unimart
Sói Biển                                                      Seikamart