Tohogenkai thương hiệu huyền bí từ vùng biển Phương Đông

Tohogenkai trong tiếng Nhật có nghĩa là “Đông Phương Huyền Hải”. Thương hiệu công ty gắn liền với vùng biển trù phú và huyền bí ở phương Đông  Tohogenkai – 東方玄海 trong tiếng Nhật nghĩa là “Đông Phương Huyền Hải”, cái tên mang ý nghĩa là “Vùng biển huyền bí phương Đông” – Nơi chứa…